DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A ADMINISTRACIONS

 • Certificat d’habitabilitat (CH).
 • Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat.
 • Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).
 • Gestió per l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Certificat d’eficiència energètica (CEE).
 • Gestió per a l’obtenció de l’etiqueta energètica d’edifici existent o part del mateix.
 • Tramitació i gestió de subvencions oficials.

GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS

 • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.
 • Llicències d’obres.
 • Llicències d’activitats.
 • Canvi d’ús.
 • Gestió administrativa del manteniment.
Anuncios