MANTENIMENT D’EDIFICIS EXISTENTS

DOCUMENTACIÓ DE MANTENIMENT

 • Elaboració del llibre de l’edifici.
 • Redacció del programa de rehabilitació.
 • Redacció del pla de manteniment

GESTIÓ DE MANTENIMENT

 • Control i seguiment del pla de manteniment.
 • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.
 • Petició i comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses industrials.
 • Planificació i organització del manteniment preventiu.
 • Planificació econòmica del manteniment preventiu.
 • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector.
 • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.
Anuncios