EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA

PROJECTES D’OBRA NOVA

 • Projectes tècnics.
 • Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Pla de seguretat i salut.
 • Control de qualitat dels materials.
 • Projectes d’instal·lacions de bastides.

GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

 • Direcció d’obra i/o direcció d’execució de l’obra.
 • Coordinació de seguretat i salut a l’obra.
 • Petició o comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses i industrials.
 • Gestions administratives a realitzar abans de les obres.
 • Planificació i organització de l’obra.
 • Planificació econòmica de l’obra.
 • Control econòmic de l’obra i liquidació.
 • Recepció de les obres.
 • Gestions administratives a realitzar al final de les obres.
Anuncios