Certificació Energètica dels Edificis – CEE

L’1 de juny de 2013 entre en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret diferencia entre:

 • Certificació energètica d’edificis d’obra nova.
 • Certificació energètica d’edificis existents.

 

OFITÈCNIC edificació pot emetre el certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix, on qualifica l’eficiència energètica de l’immoble. Aquesta qualificació es fa visible mitjançant l’etiqueta de certificació energètica.

Tipus de certificats

El Reial Decret conté tres tipus de certificats:

 • Certificat d’eficiència energètica del projecte: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació com a resultat del procés de certificació, que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica del projecte d’execució.
 • Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació, pel qual es verifica la conformitat de les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel projecte d’execució amb la de l’edifici acabat.
 • Certificat d’eficiència energètica d’edifici existent: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part del mateix.

Caducitat del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

 

Edificis amb l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica

 

Serà aplicable a:

 • Els edificis de nova construcció.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents en els què, una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

Queden exclosos:

 •  Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 • Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 • Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 •  Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Obligatorietat per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica

 

 Àmbit  
 Nova construcció  1 de novembre de 2007
 Grans Rehabilitacions  1 de novembre de 2007
 Vendes i lloguers  1 de juny de 2013
 Edificis públics > 500 m2  1 de juny de 2013
 Edificis públics entre 500 i 250 m2  9 de juliol de 2015
 Edificis públics llogats >250 m2  31 de desembre de 2015
 * Edificis privats freqüentats pel públic  > 500 m2  1 de juny de 2013

 

 * Tots els edificis o unitats d’edificis de titularitat privada que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m², exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en lloc destacat i ben visible pel públic, quan els sigui exigible la seva obtenció.

 

Obligació de presentació del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquest s’haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari potencial i es lliurarà al comprador o nou arrendatari, quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests.

La presentació o posada a la disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’1 de juny de 2013.

etiqueta

Certificat d’eficiència energètica.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s